Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov

Pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov (PRVN) sa montujú do objektov, ktoré majú väčšie

množstvo vstupov a výstupov vykurovacieho média do jednej bytovej jednotky. Typicky sa uvedené meradlá osadzujú do panelových alebo činžákových domoch s centrálnym zásobovaním teplom.

EPRVN ZENNER Minomess
Použitie pri rozsahu teploty vykurovacieho média od 35˚C do 130˚C+
Integrované rádiové rozhranie LoRaWAN alebo wM-Bus+
Záručná doba 24 mesiacov, životnosť 10 rokov + rezerva+
Indikácia aktuálnej spotreby ku dňu odpočtu +
Zobrazenie posledných 18 mesačných koncových hodnôt+
logo_lorawan_certified.pnglogo_mbus_wireless.png

EPRVN ZENNER Minomess + diaľkový odpočet

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) na teplo caltos E s integrovaným rádiovým rozhraním sa používa k zaznamenávaniu pomerného predávania tepla z vykurovacích telies. Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov na teplo caltos E plne  vyhovuje vysokým nárokom bytového hospodárstva a stále sa zvyšujúcim požiadavkám na pohodlie zo strany majiteľov bytov aj nájomníkov. To všetko vďaka svojím všestranným možnostiam využitia a komfortných technológii pre záznam a prenos dát ( rádiový prenos cez sieť LoRaWAN alebo bezdrôtová zbernica wireless M-Bus podľa požiadavky OMS)

EPRVN VIPA EC Radio Plus
Zobrazuje teplotu vratnej vody z vykurovacieho telesa+
Integrované rádiové rozhranie wM-Bus s OMS alebo Rcom+
Záručná doba 24 mesiacov, životnosť 8/10 rokov + rezerva+
Indikácia aktuálnej spotreby ku dňu odpočtu +
Zobrazenie posledných 18 mesačných koncových hodnôt+
logo_mbus_wireless.pnglogo_oms.pnglogo_rcom.png

EPRVN VIPA EC Radio Plus + diaľkový odpočet

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) na teplo VIPA EC Radio s integrovaným rádiovým rozhraním wireless M-Bus sa používa k zaznamenávaniu pomerného predávania tepla z vykurovacích telies. Umožňuje každému užívateľovi bytu aby sa podieľal na úhrade nákladov na vykurovanie celého objektu len čiastkou, ktorá zodpovedá jeho hospodáreniu s tepelnou energiou.  Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov na teplo VIPA EC Radio je vybavený otvoreným komunikačným štandardom OMS.

Mám záujem o