Vysoká presnosť merania- ultrazvukový princíp+
Doplnkove moduly NB-IoT, LoRaWAN,wM-Bus,,M-Bus, ModBus, BACnet... +
Životnosť batérie 16 rokov – 4 overovacie cykly+
Záručná doba 60 mesiacov+
Oddeliteľný displej 1,2 m, 2,5 m alebo 5 m+

Bytové merače tepla

Spravodlivé rozúčtovanie tepla

Chcete mať prehľad nad spravodlivým rozpočítaním tepla v bytovom dome? Nepáči sa Vám  platiť náklady na vykurovanie za susedov? Tak potom si vyberte niektoré z našich meracích zariadení, s možnosťou diaľkového odpočtu údajov, zberu dát, rozúčtovania a zasielania chybových hlásení. Je to možné pomocou pochôdzkového odpočtu alebo prehľadnej aplikácie fungujúcej na princípe internet veci (IoT). V ponuke máme ultrazvukové merače tepla, mechanické merače tepla ako aj pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov (PRVN). Životnosť určených meradiel tepla je až 16 rokov. 

 

Potrebujem poradiť s výberom merača tepla

 

logo_nb_iot.pnglogo_lorawan_certified.pnglogo_mbus_wireless.pnglogo_mbus.pnglogo_modbus.pnglogo_bacnet.png

Ultrazvukový bytový merač tepla / chladu

Najmodernejší ultrazvukový merač tepla / chladu je na 100% neovplyvniteľný, meria prietok bez použitia mechanických otáčavých súčastí meradla. Ultrazvuková sonda A vysiela zvukový signál smerom ku ultrazvukovej sonde B. Tým sa zmeria a zistí oneskorenie, s ktorým prejde zvuk cez kvapalinu. Týmto je zaistená maximálna presnosť určeného meradla vo všetkých montážnych polohách. Jedná sa o určené meradlo, ktoré sa používa pri inštaláciách, kde je bytová jednotka osadená len jedným vstupom a jedným výstupom vykurovacej vody. Meria pretečené množstvo vykurovacieho média a rozdiel teplôt medzi vstupom a výstupom pomocou spárovaných odporových snímačov teploty.

Ultrazvukový bytový merač tepla / chladu
AXIOMA QALCOSONIC E3
Vysoká presnosť merania- ultrazvukový princíp+
Doplnkove moduly NB-IoT, LoRaWAN,wM-Bus,,M-Bus, ModBus, BACnet... +
Životnosť batérie 16 rokov – 4 overovacie cykly+
Záručná doba 60 mesiacov+
Oddeliteľný displej 1,2 m, 2,5 m alebo 5 m+
logo_nb_iot.pnglogo_lorawan_certified.pnglogo_mbus_wireless.pnglogo_mbus.pnglogo_modbus.pnglogo_bacnet.png

AXIOMA QALCOSONIC E3 + diaľkový odpočet

 • 8 miestny, viacriadkový LCD
 • Životnosť líthiovej batérie je do 16 rokov
 • Veľmi presný ultrazvukový princíp merania spotrebovanej energie
 • Vysoká presnosť rovnaká vo všetkých montážnych polohách
 • Použitie pre byty, obytné domy a komerčné budovy
 • Meranie spotrebovanej energie tepla aj chladu
 • Menovitá svetlosť DN15 až DN100
 • Rozsah merania (MID) R100, R250
 • Menovitý tlak (MAP) PN16/PN25 bar
 • Stupeň krytia (IP) : IP65/67/68
 • Pripravené pre internet veci (IoT), AMR, NB-IoT, LoRa, NFC, wM-Bus, M-Bus, Modbus, BACnet
 • Možnosť implementácie meradla do správcovského programu www.poschodoch.sk od spoločnosti ANASOFT APR, spol. s r.o. 

Mechanický merač tepla

Merač tepla je štandardnej konštrukcie. Voda preteká medzi lopatkami obežného kolesa, pritom sú otáčky prenášané cez tesniacu tlakovú dosku pomocou magnetickej spojky, ktorá je chránená tienením proti vonkajšiemu ovplyvňovaniu. Jedná sa o určené meradlo, ktoré sa používa pri inštaláciách, kde je bytová jednotka osadená len jedným vstupom a jedným výstupom vykurovacej vody. Meria pretečené množstvo vykurovacieho média a rozdiel teplôt medzi vstupom a výstupom pomocou spárovaných odporových snímačov teploty. Merač je určený len na meranie vody ako teplonosnej látky. Nedá sa použiť pre glykol a podobné (nemŕznuce) kvapaliny.

Mechanický merač tepla
SONTEX Supercal 739
Kvalitný mechanický bytový merač tepla+
Doplnkové moduly LoRaWAN,wM-Bus, M-Bus, Supercom+
Životnosť batérie 6+1 rok, alebo 12+1 rok+
Záručná doba 24 mesiacov+
Oddeliteľný displej 0,6 m+
logo_lorawan_certified.pnglogo_mbus_wireless.pnglogo_mbus.pnglogo_supercom.png

SONTEX Supercal 739 + diaľkový odpočet

 • 8 miestny, viacriadkový LCD
 • Životnosť líthiovej batérie je 6+1 rok alebo 12+1 rok
 • Použitie pre byty, obytné domy a komerčné budovy
 • Meranie len spotrebovaného množstva tepla, chladu nie
 • Menovitá svetlosť DN15 až DN20
 • Rozsah merania (MID) R100
 • Menovitý tlak (MAP) PN16
 • Stupeň krytia (IP) : IP65
 • Pripravené pre internet veci (IoT), wM-Bus, M-Bus, LoRa, Supercom,
 • a iné ...

Mechanický merač tepla/chladu

Merač tepla je štandardnej konštrukcie. Voda preteká medzi lopatkami obežného kolesa, pritom sú otáčky prenášané cez tesniacu tlakovú dosku pomocou magnetickej spojky, ktorá je chránená tienením proti vonkajšiemu ovplyvňovaniu. Jedná sa o určené meradlo, ktoré sa používa pri inštaláciách, kde je bytová jednotka osadená len jedným vstupom a jedným výstupom vykurovacej vody. Meria pretečené množstvo vykurovacieho média a rozdiel teplôt medzi vstupom a výstupom pomocou spárovaných odporových snímačov teploty.

Mechanický merač tepla/chladu
SENSUS PolluCom-F
Kvalitný mechanický bytový merač tepla+
Doplnkové moduly wM-Bus, M-Bus, 2 impulzné vstupy, 1 impulzný výstup ... +
Životnosť batérie 8 rokov+
Záručná doba 24 mesiacov+
Možnosť dodania s oddeleným displejom 0,3 m+
logo_mbus_wireless.pnglogo_mbus.pnglogo_impulz.png

SENSUS PolluCom-F + diaľkový odpočet

 • 8 miestny, viacriadkový LCD
 • Životnosť líthiovej batérie je 8 rokov
 • Použitie pre byty, obytné domy a komerčné budovy
 • Meranie spotrebovanej energie tepla aj chladu
 • Menovitá svetlosť DN15 až DN20
 • Rozsah merania (MID) R25, R50, R100
 • Menovitý tlak (MAP) PN16
 • Stupeň krytia (IP) : IP54
 • Pripravené pre internet veci (IoT), w-MBus, M-Bus, 2 impulzné vstupy, 1 impulzný výstup a iné.... 

Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov

Pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov (PRVN) sa montujú do objektov, ktoré majú väčšie množstvo vstupov a výstupov vykurovacieho média do jednej bytovej jednotky. Typicky sa uvedené meradlá osadzujú do panelových alebo činžákových domoch s centrálnym zásobovaním teplom.

Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov
EPRVN ZENNER Minomess
Použitie pri rozsahu teploty vykurovacieho média od 35˚C do 130˚C+
Integrované rádiové rozhranie LoRaWAN alebo wM-Bus+
Záručná doba 24 mesiacov, životnosť 10 rokov + rezerva+
Indikácia aktuálnej spotreby ku dňu odpočtu +
Zobrazenie posledných 18 mesačných koncových hodnôt+
logo_lorawan_certified.pnglogo_mbus_wireless.png

EPRVN ZENNER Minomess + diaľkový odpočet

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) na teplo caltos E s integrovaným rádiovým rozhraním sa používa k zaznamenávaniu pomerného predávania tepla z vykurovacích telies. Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov na teplo caltos E plne  vyhovuje vysokým nárokom bytového hospodárstva a stále sa zvyšujúcim požiadavkám na pohodlie zo strany majiteľov bytov aj nájomníkov. To všetko vďaka svojím všestranným možnostiam využitia a komfortných technológii pre záznam a prenos dát ( rádiový prenos cez sieť LoRaWAN alebo bezdrôtová zbernica wireless M-Bus podľa požiadavky OMS)

EPRVN VIPA EC Radio Plus
Zobrazuje teplotu vratnej vody z vykurovacieho telesa+
Integrované rádiové rozhranie wM-Bus s OMS alebo Rcom+
Záručná doba 24 mesiacov, životnosť 8/10 rokov + rezerva+
Indikácia aktuálnej spotreby ku dňu odpočtu +
Zobrazenie posledných 18 mesačných koncových hodnôt+
logo_mbus_wireless.pnglogo_oms.pnglogo_rcom.png

EPRVN VIPA EC Radio Plus + diaľkový odpočet

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) na teplo VIPA EC Radio s integrovaným rádiovým rozhraním wireless M-Bus sa používa k zaznamenávaniu pomerného predávania tepla z vykurovacích telies. Umožňuje každému užívateľovi bytu aby sa podieľal na úhrade nákladov na vykurovanie celého objektu len čiastkou, ktorá zodpovedá jeho hospodáreniu s tepelnou energiou.  Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov na teplo VIPA EC Radio je vybavený otvoreným komunikačným štandardom OMS.

Mám záujem o