Porovnanie najpoužívanejších typov bytových meračov tepla

Mechanický merač tepla s diaľkovým odpočtom Últrazvukový merač tepla s diaľkovým odpočtom
Vysoká presnosť meraní
Neovplyvniteľnosť
Spoľahlivý diaľkový odpočet
Minimálny prietok pri qp1,5 qp od 15 l/hod qp od 6 l/hod
Zhodná presnosť v horizontálnej aj vertikálnej polohe
On-line bez nutnosti siete
Zriaďovacie náklady od 139 EUR bez DPH* od 152 EUR bez DPH*
Náklady za 15 rokov od 289 EUR bez DPH** od 227 EUR bez DPH***

* Obsahuje cenu merača tepla s rádiovým modulom wM-Bus na pochodzkový odpočet

** Obsahuje obstarávaciu cenu merača tepla + 2x opravu a metrologické overenie v akreditovanom metrologickom stredisku. Jedná sa konštrukčne o jednorázový bytový mechanický merač tepla kde sa pri možnom následnom overení nezaručuje 100 % opraviteľnosť a návratnosť. Väčšinou pri následnej oprave a metrologickom overení je nutné dokúpiť nové meradlá za meradlá, ktoré nevyhoveli .Uvedená kalibrácia s týmto nepočíta. Záručná doba na nové meradlo je 24 mesiacov.

*** Obsahuje obstarávaciu cenu merača tepla + 2x opravu a metrologické overenie v akreditovanom metrologickom stredisku Jedná sa konštručne o bytový últrazvukový merač tepla kde je pri následnom overení zaručená takmer 100 % opraviteľnosť a návratnosť. Záručná doba na nové meradlo je 60 mesiacov.

Mechanický bytový merač tepla

Prenos otáčok lopatkového kolesa do valčekového počítadla zabezpečuje magnetická spojka alebo indukčná cievka. Tento merač tepla je možné vybaviť aj rádiovým modulom pre diaľkový odpočet. Najväčšou slabinou tejto konštrukcie je práve magnetická spojka, vďaka ktorej je možné merač tepla magneticky ovplyvniť. Každý z výrobcov týchto meračov tepla sa snaží s uvedeným problémom bojovať tzv. magnetickým tienením. Bohužiaľ ani najlepšie magneticky chránené merače tepla nič neurobia s dostatočne silným, neodymovým magnetom. Ďalšou nevýhodou je pomerne nízka metrologická presnosť meradla oproti ultrazvukovým meračom tepla .Nakoniec za zmienku stojí taktiež nestálosť merania počas celej doby platnosti metrologického overenia, to je ale nevýhoda všetkých mechanických meračov tepla. V praxi je to väčšinou tak, že mechanický merač tepla, ktorý pri prvotnej montáži meral v dovolenej tolerancii chyby meradla po 4-roch rokoch na skúšobnej stanici, v AMS nevyhovie. Nutná je následná oprava s výmenou náhradných dielov a metrologické overenie, tá je však nákladnejšia ako u ultrazvukových meradlách. No nie všetky mechanické bytové merače tepla, ktoré sú na našom trhu sa dajú následne opraviť a overiť. Väčšinou sa jedná o jednorazové mechanické bytové merače tepla , ktoré sa musia po 4-tich rokoch vymeniť za merače tepla nové.

 
 

Ultrazvukový bytový merač tepla/chladu AXIOMA Qalcosonic E3.

 

Tento ultrazvukový merač tepla/chladu je úplne nový typ meradla. Získal medzinárodnú certifikáciu MID len na jar roku 2018. Jedná sa o merač tepla z rady tzv. chytrých (smart) meradiel. Okrem toho, že meria spotrebované množstvo energie, celkový a okamžitý prietok, teplotu vstupu a výstupu ako aj rozdiel teplôt a iných parametrov. Disponuje aj chybovými hláseniami ako napr. vzduch v systéme a iné. Princíp merania uvedeného meradla funguje na princípe ultrazvuku. Vďaka tomu vyniká vysokou presnosťou merania i v najnižších prietokoch, nulovou možnosťou ovplyvňovania meradla a rovnakou presnosťou vo všetkých montážnych polohách. Merač tepla je možné vybaviť širokou škálou rôznych komunikačných modulov. Či na báze protokolu NB-IoT, LoRaWAN, wireless M-Bus 868 MHz, M-Bus, ModBus, BACnet, MiniBus, alebo možnosť dodania duálneho komunikačného modulu ( jeden modul na plošnej doske a druhý slot pre modul plug-in).Vďaka tomu sme schopní prenášať dáta on-line aj bez nutnosti inštalácie chrbtovej siete. Zariadenie má integrovanú líthiovú batériu so životnosťou do 16 rokov. Takže bytový ultrazvukový merač tepla Vám spoľahlivo poslúži po dobu štyroch overovacích cyklov. Vďaka tomu sa z neho stáva najlacnejší, veľmi presný diaľkovo odčítateľný bytový merač tepla aj s najmenšími kompaktnými rozmermi na trhu.

 
  
Ako zástupca spoločnosti AXIOMA v SR, ktorá uvedený ultrazvukový merač tepla vyrába, Vám prinášame uvedené meradlo aj na náš trh v Slovenskej republike.

Mám záujem o