Kontakt

Sídlo a fakturačné údaje

ENERGO AQUA, s.r.o.
Limbová 21
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika/Slovakia

 

Tel.: +421 48 415 13 15
Tel.: +421 48 415 13 16
E-mail: info@energoaqua.com

 

www.smartvodomery.sk
www.chytrevodomery.sk

 

IČO: 36040134
DIČ: 2020088180
IČ DPH: SK2020088180
Zápis v OR Okresného súdu v B. Bystrici, odd. Sro, vložka č.6305/S

 

Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s., pobočka B.Bystrica
Čislo účtu: 2626481124/1100
IBAN: SK55 1100 0000 0026 2648 1124
SWIFT: TATRSKBX

Metrologické stredisko a odbyt

ENERGO AQUA, s.r.o.
Na Graniari 59
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika/Slovakia

Obchodné/technické otázky:

Tešlár Ján
Tel.: +421 905 805 805
E-mail: jan.teslar@energoaqua.com

Mám záujem o