Online systém

Prehľadná aplikácia ENERGOMETER sa používa pre meranie a rozpočítanie spotreby vody a energie. Každý z meračov vody a energie majú v sebe integrovaný rádiový modul, ktorý je prepojený s aplikáciou ENERGOMETER. Všetko funguje na princípe internetu vecí. Aplikácia sleduje priebeh spotreby a vyhodnotí chybové hlásenia ako je napr.: únik vody, spätný chod, stály prietok, ovplyvnenie atď. Následne zašle upozornenie. V aplikácii je možné prideliť oprávnenie správca/ uživateľ a umožňuje pripojiť últrazvukový kontrolný vodomer na päte do objektu.

 

Tým sa umožní sledovanie rozdielu medzi fakturačným vodárenským vodomerom a podružnými bytovými vodomermi. Aplikácia ENERGOMETER zobrazuje grafy, umožňuje export dát do formátu PDF a Excel. Zaisťuje aj vzdialenú telefonickú alebo e-mailovú užívateľskú podporu. Aplikácia ENERGOMETER je ideálny nástroj pre správu vody a tepla v budovách. Pre obchodných partnerov umožnujeme vložiť vlastné logo spoločnosti a napojiť aplikáciu do vlastných správcovských systémov.

Online systém ENERGOMETER

Základný balíček START nahrádza klasický pochôdzkový systém, avšak s výhodou stáleho dohľadu nad určenými meradlami. Výstupom je následne potom export tabuľky do požadovaného formátu, najčastejšie do Excel-u. Prístup do aplikácie má len správca objektu.

Balíček COMFORT je o niečo drahší, ale umožňuje kompletnú správu energie v celom dome, prehľadne zobrazené grafy, okamžité odosielanie chybových hlásení meradiel správcovi objektu. Ďalej umožňuje pripojiť kontrolný ultrazvukový vodomer na päte do objektu, spravovať historické dáta z archívu, alebo vykonať rozpočítanie celých bytových domov jednoducho on-line a to aj s odbornou technickou podporou. Prístup do aplikácie je cez aplikáciu správca alebo užívateľ.

Vďaka aplikácii získate komplexnú službu diaľkového odpočtu, správy dát a ich následné rozúčtovanie. Ako benefit, ktorý Vám táto služba prináša je informovanosť o určených meradlách a ich stavov ihneď (on-line).

Internet vecí - Chytré siete

Meranie energie a správa dát bez nutnosti pripojenia k internetu. Naša spoločnosť ENERGO AQUA, s.r.o. ide s dobou, a preto Vám prináša v našich meradlách integrované rádiové moduly pracujúce na princípe chytrých sieti LoRaWAN alebo NarrowBand (NB-IoT).

NarrowBand (NB-IoT) je úzkopásmová chytrá siet ktorá je priamo navrhnutá pre odosielanie malého objemu dát ako sú napríklad práve stavy meradiel a to aj na dlhé vzdialenosti. Umožňuje spoľahlivo, bezpečne a lacno prepojiť obrovské množstvo zariadení na veľkom území. Výhodou je dosah signálu aj na ťažko prístupné miesta, napríklad do suterénov budov, takže vyhovuje aj pre systémy, ktoré sú umiestnené v kotolniach a technologických miestnostiach budov. NarrowBand (NB-IoT) využíva existujúcu infraštruktúru BTS staníc, nie je potrebné nič inštalovať ani prerábať, stačí softvérovo zapnúť túto komunikáciu na 800 MHz, takže ju prevádzkujú telekomunikační operátori, na Slovensku je to Slovak Telekom a jej NB-IoT sieť.

LoRaWAN je Low Power Wide Area Network (LPWA) je určená k bezdrôtovému prenosu internetu vecí (IoT) v regionálnej, národnej alebo globálnej sieti. Ide o skutočne nízkopríkonovú sieť určenú najmä pre úsporné napájanie batériami. Sieť LoRaWAN je zameraná na na splnenie kľúčových požiadaviek internetu vecí: napríklad pre bezpečnú obojsmernú komunikáciu, mobilitu a lokalizačné služby. Tento štandard poskytuje bezproblémovú interoperabilitu medzi SMART zariadeniami bez komplikovaných inštalácií a vracia voľnosť užívateľom, vývojárom. Na Slovensku ju prevádzkujú operátori ako napr. Slovanet , Orange Slovensko a iní.

Nie je nutné budovať pätné siete v objektoch ako tomu bolo skôr u protokolu M-Bus ako aj pri iných rádiových protokoloch napr. wM-Bus.. Riešenie je elegantné a jednoduché, ale hlavne cenovo dostupné.

Pochôdzkový systém

Klasický pochôdzkový systém pre odpočet meradiel vody a tepla cez protokol wM-Bus 868 MHz. Oproti chytrým sieťam s dosahom niekoľko kilometrov je dosah odpočtovej anténny cca. 30 metrov. To zodpovedá približne odpočtu 6-poschodového domu z parkoviska/chodby. V praxi odpočet funguje tak, že si uživateľ zakúpi odpočtové zariadenie (anténu) pripojiteľnú k USB portu a pomocou SW nahratého v počítači zaznamenáva dáta. Tie následne exportuje napr.do EXCEL-u pre ďalšie spracovanie. Pri tomto spôsobe odpočtu meradiel je tiež možné detekovať chybové stavy, ale tieto sú zobrazené až vo chvíli, kedy sa prevádza samotný odpočet. No napríklad pri úniku vody to už nemusí byť dostatočne včasná detekcia.

Detekcia úniku vody

Voda môže unikať z vodovodných batérií i z toaliet. Nepozorované úniky vedú k veľkým stratám a zbytočným finančným nákladom. Na pomoc prichádza inteligentné riešenie ako detekcia úniku vody, ktorá nás včas varuje.

Ultrazvukové vodomery AXIOMA QALCOSONIC W1 DN15, ktoré sú už dnes nainštalované, sú s integrovaným rádiovým modulom NB-IoT, wM-Bus a LoRaWAN .Sú dostatočne citlivé, aby pretekajúcu toaletu dokázali zachytiť. Dokážu odhaliť aj kvapkajúcu vodovodnú batériu a s rozsahom R250, R400 a R800 majú bezkonkurenčný rozbehový prietok už od 1 l/hod.

Mám záujem o