Zobrazuje teplotu vratnej vody z vykurovacieho telesa+
Integrované rádiové rozhranie wM-Bus s OMS alebo Rcom+
Záručná doba 24 mesiacov, životnosť 8/10 rokov + rezerva+
Indikácia aktuálnej spotreby ku dňu odpočtu +
Zobrazenie posledných 18 mesačných koncových hodnôt+

EPRVN VIPA EC Radio Plus

+ diaľkový odpočet

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) na teplo VIPA EC Radio s integrovaným rádiovým rozhraním wireless M-Bus sa používa k zaznamenávaniu pomerného predávania tepla z vykurovacích telies. Umožňuje každému užívateľovi bytu aby sa podieľal na úhrade nákladov na vykurovanie celého objektu len čiastkou, ktorá zodpovedá jeho hospodáreniu s tepelnou energiou.  Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov na teplo VIPA EC Radio je vybavený otvoreným komunikačným štandardom OMS.

logo_mbus_wireless.pnglogo_oms.pnglogo_rcom.png

Mám záujem o