Použitie pri rozsahu teploty vykurovacieho média od 35˚C do 130˚C+
Integrované rádiové rozhranie LoRaWAN alebo wM-Bus+
Záručná doba 24 mesiacov, životnosť 10 rokov + rezerva+
Indikácia aktuálnej spotreby ku dňu odpočtu +
Zobrazenie posledných 18 mesačných koncových hodnôt+

EPRVN ZENNER Minomess

+ diaľkový odpočet

Elektronický pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov (PRVN) na teplo caltos E s integrovaným rádiovým rozhraním sa používa k zaznamenávaniu pomerného predávania tepla z vykurovacích telies. Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov na teplo caltos E plne  vyhovuje vysokým nárokom bytového hospodárstva a stále sa zvyšujúcim požiadavkám na pohodlie zo strany majiteľov bytov aj nájomníkov. To všetko vďaka svojím všestranným možnostiam využitia a komfortných technológii pre záznam a prenos dát ( rádiový prenos cez sieť LoRaWAN alebo bezdrôtová zbernica wireless M-Bus podľa požiadavky OMS)

logo_lorawan_certified.pnglogo_mbus_wireless.png

Mám záujem o